>>> www.bcnconcerts.com


Raw-T fotos

Barcelona - BAM2005 FoRRum - 24.09.2005


Fes click a les miniatures per a veure la imatge a tamany complet. Per tornar a aquest index, apreta el botó 'Enrere' del teu navegador, o la tecla 'Retrocés' ( <--- ) del teu teclat / Haz click en las miniaturas para ver la imagen a tamaño completo. Para volver a este índice, pulsa el botón 'Atrás' de tu navegador, o la tecla 'Retroceso' ( <-- ) de tu teclado / Click on the thumbnails to see images at full size. To return to this index, click 'Back' button of your browser, or press the 'Back' ( <-- ) key of your keyboard.

raw-t_barcelona2005_IMG_3856_www.bcnconcerts.com.jpg
raw-t_barcelona2005_IMG_3858_www.bcnconcerts.com.jpg
raw-t_barcelona2005_IMG_3865_www.bcnconcerts.com.jpg
raw-t_barcelona2005_IMG_3872_www.bcnconcerts.com.jpg

 

Creative Commons License

Fotos: Néstor Noci / Aquesta web i els seus continguts estàn sota una llicència de Creative Commons / Esta web y sus contenidos están bajo una licencia de Creative Commons / This website and its contents are under a Creative Commons License

 

www.bcnconcerts.com/bam/2005 - www.bcnconcerts.com