>>> www.bcnconcerts.com


Sidonie fotos

Barcelona - BAM 2005 - FoRRum - 23.09.2005


Fes click a les miniatures per a veure la imatge a tamany complet. Per tornar a aquest index, apreta el botó 'Enrere' del teu navegador, o la tecla 'Retrocés' ( <--- ) del teu teclat / Haz click en las miniaturas para ver la imagen a tamaño completo. Para volver a este índice, pulsa el botón 'Atrás' de tu navegador, o la tecla 'Retroceso' ( <-- ) de tu teclado / Click on the thumbnails to see images at full size. To return to this index, click 'Back' button of your browser, or press the 'Back' ( <-- ) key of your keyboard.

sidonie_bam2005_IMG_3686c_www.bcnconcerts.com.jpg
sidonie_bam2005_IMG_3688_www.bcnconcerts.com.jpg
sidonie_bam2005_IMG_3690c_www.bcnconcerts.com.jpg
sidonie_bam2005_IMG_3691_www.bcnconcerts.com.jpg
       
sidonie_bam2005_IMG_3696c_www.bcnconcerts.com.jpg
sidonie_bam2005_IMG_3707c_www.bcnconcerts.com.jpg
sidonie_bam2005_IMG_3711_www.bcnconcerts.com.jpg
sidonie_bam2005_IMG_3684_www.bcnconcerts.com.jpg
     
[La visión del recinto
desde el escenario Bam
dejó a los artistas
fa-fa-fa-fa-fascinados]

www.bcnconcerts.com/sidonie · www.bcnconcerts.com