Sónar 2004

Barcelona - 17+18+19.06.2004

 

Fes click a les miniatures per a veure la imatge a tamany complet. Per tornar a aquest index, apreta el botó 'Enrere' del teu navegador, o la tecla 'Retrocés' ( <--- ) del teu teclat / Haz click en las miniaturas para ver imagen a tamaño completo. Para volver a este índice, pulsa el botón 'Atrás' de tu navegador, o la tecla 'Retroceso' ( <-- ) de tu teclado / Click on the thumbnails to see images at full size. To return to this index, click 'Back' button of your browser, or press the 'Back' ( <-- ) key of your keyboard.

DIJOUS DIA / JUEVES DÍA / THURSDAY DAY (+)
       
sonar2004_nnoci_IMG_1410_fibla.jpg
sonar2004_nnoci_IMG_1436_microaudiowaves.jpg
sonar2004_nnoci_IMG_1449_recoverflow.jpg
sonar2004_nnoci_IMG_1486_martux_m.jpg
fibla micro audio waves rec_overflow martux m
       
sonar2004_nnoci_IMG_1551_bullet.jpg
sonar2004_nnoci_IMG_1588_sofusforsberg.jpg
sonar2004_nnoci_IMG_1618_einarorn.jpg
sonar2004_nnoci_IMG_1632_illz&nizdjs.jpg
bullet sofus forsberg einar örn illz & niz djs

DIJOUS NIT / JUEVES NOCHE / THURSDAY NIGHT - AUDITORI (+)
       
sonar2004_nnoci_IMG_1721_obc_auditori.jpg: Sonar 2004 - Dijous Nit - Auditori
sonar2004_nnoci_IMG_1655_obc_auditori.jpg: Sonar 2004 - Dijous Nit - Auditori
sonar2004_nnoci_IMG_1696_obc_auditori.jpg: Sonar 2004 - Dijous Nit - Auditori
sonar2004_nnoci_IMG_1705_obc_auditori.jpg: Sonar 2004 - Dijous Nit - Auditori
obc + ryuichi sakamoto
+ fennesz + pan sonic
obc + ryuichi sakamoto obc + pan sonic obc + fennesz

DIVENDRES DIA / VIERNES DIA / FRIDAY DAY (+)
       
sonar2004_nnoci_IMG_1732_nobody_www.bcnconcerts.com.jpg
sonar2004_nnoci_IMG_1749_prefuse73_www.bcnconcerts.com.jpg
sonar2004_nnoci_IMG_1758_pansonic_www.bcnconcerts.com.jpg
sonar2004_nnoci_IMG_1816b_laexcepcion_www.bcnconcerts.com.jpg
nobody prefuse 73 pan sonic la excepción
       
sonar2004_nnoci_IMG_1864_dropthelime_www.bcnconcerts.com.jpg sonar2004_nnoci_IMG_1901_apparat_www.bcnconcerts.com.jpg sonar2004_nnoci_IMG_1958_phon.o_www.bcnconcerts.com.jpg sonar2004_nnoci_IMG_1967b_doily_www.bcnconcerts.com.jpg
drop the lime apparat phon.o doily

DIVENDRES NIT / VIERNES NOCHE / FRIDAY NIGHT (+)
       
sonar2004_nnoci_IMG_1975_instituto.jpg
sonar2004_nnoci_IMG_2020_sketchshow&sakamoto.jpg
sonar2004_nnoci_IMG_2094_timwright.jpg
sonar2004_nnoci_IMG_2127_negomoçambique.jpg
instituto
human audio sponge
(sketch show + r.sakamoto)
tim wright nego moçambique
       
sonar2004_nnoci_IMG_2162_rootsmanuva.jpg
sonar2004_nnoci_IMG_2192_rhawtin_rvillalobos.jpg
sonar2004_nnoci_IMG_2209_herbert.jpg
sonar2004_nnoci_IMG_2218_djpatife.jpg

roots manuva
ritchie hawtin
+ ricardo villalobos
matthew herbert
dj patife

DIJOUS DIA
DIJOUS NIT
DIVENDRES DIA
DIVENDRES NIT

 

 

Creative Commons License

Fotos: Néstor Noci / Aquesta web i els seus continguts estàn sota una llicència de Creative Commons / Esta web y sus contenidos están bajo una licencia de Creative Commons / This website and its contents are under a Creative Commons License

 

www.bcnconcerts.com/sonar · www.bcnconcerts.com · myspace.com/bcnconcerts