Sónar 2008

Barcelona - 18+19+20.06.2008

 

Veure Fotos en format FLASH / Watch Photos in FLASH Format / Ver Fotos en formato FLASH:

DIA 1 ··· DIA 2 ··· DIA 3

 

>> DIJOUS 18 · JUEVES 18 · THURSDAY 18


Fes click a les miniatures per a veure la imatge a tamany complet. Per tornar a aquest index, apreta el botó 'Enrere' del teu navegador, o la tecla 'Retrocés' ( <--- ) del teu teclat / Haz click en las miniaturas para ver imagen a tamaño completo. Para volver a este índice, pulsa el botón 'Atrás' de tu navegador, o la tecla 'Retroceso' ( <-- ) de tu teclado / Click on the thumbnails to see images at full size. To return to this index, click 'Back' button of your browser, or press the 'Back' ( <-- ) key of your keyboard.

sonar2008_IMG_4975_LittleDragon_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
sonar2008_IMG_5026_LittleDragon_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
sonar2008_IMG_4959_LittleDragon_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
sonar2008_IMG_5005_LittleDragon_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
Little Dragon Little Dragon Little Dragon Little Dragon
       
sonar2008_IMG_4976_LittleDragon_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
sonar2008_IMG_5048_LittleDragon_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
sonar2008_IMG_5068_LuciusWorksHere_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
sonar2008_IMG_5072.jpg
Little Dragon Little Dragon Lucius Works Here Sonar Neighbours
       
sonar2008_IMG_5093_Pram_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
sonar2008_IMG_5130_Pram_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
sonar2008_IMG_5114_Pram_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg sonar2008_IMG_5196_XXTeens_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
Pram Pram Pram XX Teens
       
sonar2008_IMG_5205_XXTeens_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
sonar2008_IMG_5178_XXTeens_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
sonar2008_IMG_5208_XXTeens_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
sonar2008_IMG_5211_XXTeens_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
XX Teens XX Teens XX Teens XX Teens
       
sonar2008_IMG_5228_XXTeens_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
sonar2008_IMG_5241_ChachoBrodas_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
sonar2008_IMG_5255_ChachoBrodas_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
sonar2008_IMG_5265_ChachoBrodas_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
XX Teens Chacho Brodas Chacho Brodas Chacho Brodas
       
sonar2008_IMG_5273_ChachoBrodas_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
sonar2008_IMG_5278_ChachoBrodas_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
sonar2008_IMG_5340_ZXSpectrumOrchestra_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
sonar2008_IMG_5332_ZXSpectrumOrchestra_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
Chacho Brodas Chacho Brodas ZX Spectrum Orchestra ZX Spectrum Orchestra
       
sonar2008_IMG_5329_ZXSpectrumOrchestra_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
sonar2008_IMG_5367_ZXSpectrumOrchestra_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
sonar2008_IMG_5287_ZXSpectrumOrchestra_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
sonar2008_IMG_5374_ZXSpectrumOrchestra_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
ZX Spectrum Orchestra ZX Spectrum Orchestra ZX Spectrum Orchestra ZX Spectrum Orchestra
       
sonar2008_IMG_5385_Bassclef_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
sonar2008_IMG_5409_Bassclef_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
sonar2008_IMG_5426_Bassclef_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
sonar2008_IMG_5430_ChrisDAshley_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
Bass Clef Bass Clef Bass Clef Christopher D'Ashley
       
sonar2008_IMG_5441_ChrisDAshley_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
sonar2008_IMG_5443_ChrisDAshley_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
sonar2008_IMG_5476_PanSonic_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
sonar2008_IMG_5456_PanSonic_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
Christopher D'Ashley Christopher D'Ashley Pan Sonic Pan Sonic
       
sonar2008_IMG_5472_PanSonic_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
sonar2008_IMG_5454_PanSonic_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
sonar2008_IMG_5483_PanSonic_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
sonar2008_IMG_5549_Internet2_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
Pan Sonic Pan Sonic Pan Sonic Internet 2
       
sonar2008_IMG_5535_Internet2_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
sonar2008_IMG_5548_Internet2_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
sonar2008_IMG_5519_Internet2_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
sonar2008_IMG_5570_Internet2_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
Internet 2 Internet 2 Internet 2 Internet 2
       
sonar2008_IMG_5572_Internet2_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg      
Internet 2      


>> DIVENDRES 19 · VIERNES 19 · FRIDAY 19


Fes click a les miniatures per a veure la imatge a tamany complet. Per tornar a aquest index, apreta el botó 'Enrere' del teu navegador, o la tecla 'Retrocés' ( <--- ) del teu teclat / Haz click en las miniaturas para ver imagen a tamaño completo. Para volver a este índice, pulsa el botón 'Atrás' de tu navegador, o la tecla 'Retroceso' ( <-- ) de tu teclado / Click on the thumbnails to see images at full size. To return to this index, click 'Back' button of your browser, or press the 'Back' ( <-- ) key of your keyboard.

IMG_5587_ElGuincho_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_5581_ElGuincho_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_5598_ElGuincho_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_5604_TheHeavy_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
El Guincho El Guincho El Guincho The Heavy
       
IMG_5609_TheHeavy_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_5613_TheHeavy_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_5610_TheHeavy_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_5627_TheHeavy_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
The Heavy The Heavy The Heavy The Heavy
       
IMG_5646_TheHeavy_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_5632_TheHeavy_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_5675_TheHeavy_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_5661_TheHeavy_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
The Heavy The Heavy The Heavy The Heavy
       
IMG_5651_TheHeavy_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_5680_TheHeavy_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_5689_TenderForever_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_5815c_TenderForever_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
The Heavy The Heavy Tender Forever Tender Forever
       
IMG_5789_TenderForever_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_5798_TenderForever_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_5857_TenderForever_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_5821c_TenderForever_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
Tender Forever Tender Forever Tender Forever Tender Forever
       
IMG_5713_TenderForever_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_5900_TenderForever_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_5838_TenderForever_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_5827_TenderForever_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
Tender Forever Tender Forever Tender Forever Tender Forever
       
IMG_5859_TenderForever_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_5794_TenderForever_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_5853_TenderForever_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_5842_TenderForever_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
Tender Forever Tender Forever Tender Forever Tender Forever
       
IMG_5884_TenderForever_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_5799_TenderForever_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_5910_TenderForever_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_5919_TheLongLost_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
Tender Forever Tender Forever Tender Forever The Long Lost
       
IMG_5924_TheLongLost_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_5934_Kalabrese_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_5936_Kalabrese_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_5961_YoMajesty_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
The Long Lost Kalabrese Kalabrese Yo Majesty
       
IMG_5966_YoMajesty_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_5992_YoMajesty_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_5990_YoMajesty_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_5996_YoMajesty_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
Yo Majesty Yo Majesty Yo Majesty Yo Majesty
       
IMG_6000_YoMajesty_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_6013_YoMajesty_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_6044_JneiroJarel_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_6049_JneiroJarel_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
Yo Majesty Yo Majesty JNeiro Larel JNeiro Larel
       
IMG_6068_JneiroJarel_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_6078b_JneiroJarel_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_6111_TaraDeLong_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_6145_TaraDeLong_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
JNeiro Larel JNeiro Larel Tara De Long Tara De Long
       
IMG_6132_TaraDeLong_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_6127_TaraDeLong_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_6262_Madness_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg IMG_6196_Madness_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
Tara De Long Tara De Long Madness Madness
     
IMG_6191_Madness_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_6181_Madness_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_6167_Madness_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_6185_Madness_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
Madness Madness Madness Madness
       
IMG_6203_Madness_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_6171_Madness_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_6238_Madness_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_6220_Madness_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
Madness Madness Madness Madness
       
IMG_6225_Madness_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_6207_Madness_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_6242_Madness_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_6176_Madness_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
Madness Madness Madness Madness
       
IMG_6266_Madness_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_6278c_Madness_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_6304_JamieCullum_DarrenEmerson_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_6292_JamieCullum_DarrenEmerson_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
Madness Madness Jamie Cullum & Darren Emerson Jamie Cullum & Darren Emerson
       
IMG_6300_JamieCullum_DarrenEmerson_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_6298_JamieCullum_DarrenEmerson_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_6330_Shackleton_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_6333_Shackleton_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
Jamie Cullum & Darren Emerson Jamie Cullum & Darren Emerson Shackleton Shackleton
       
IMG_6360b_Justice_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_6350b_Justice_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_6391b_Justice_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg

IMG_6410_BurakaSomSistema_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg

Justice Justice Justice Buraka Som Sistema
       
IMG_6421_BurakaSomSistema_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg IMG_6449_BurakaSomSistema_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg IMG_6489_BurakaSomSistema_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg  
Buraka Som Sistema Buraka Som Sistema Buraka Som Sistema  

 

>> DISSABTE 20 · SABADO 20 · SATURDAY 20: CAMILLE @ PALAU DE LA MÚSICA CATALANA


Fes click a les miniatures per a veure la imatge a tamany complet. Per tornar a aquest index, apreta el botó 'Enrere' del teu navegador, o la tecla 'Retrocés' ( <--- ) del teu teclat / Haz click en las miniaturas para ver imagen a tamaño completo. Para volver a este índice, pulsa el botón 'Atrás' de tu navegador, o la tecla 'Retroceso' ( <-- ) de tu teclado / Click on the thumbnails to see images at full size. To return to this index, click 'Back' button of your browser, or press the 'Back' ( <-- ) key of your keyboard.

IMG_6522b_Camille_PalauMusica_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_6525_Camille_PalauMusica_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_6526_Camille_PalauMusica_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_6538_Camille_PalauMusica_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
Camille Camille Camille Camille
       
IMG_6543_Camille_PalauMusica_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_6548_Camille_PalauMusica_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_6554_Camille_PalauMusica_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_6564_Camille_PalauMusica_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
Camille Camille Camille Camille
       
IMG_6567_Camille_PalauMusica_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_6570b_Camille_PalauMusica_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_6583_Camille_PalauMusica_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_6586_Camille_PalauMusica_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
Camille Camille Camille Camille
       
IMG_6592_Camille_PalauMusica_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_6595_Camille_PalauMusica_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_6602_Camille_PalauMusica_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_6607_Camille_PalauMusica_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
Camille Camille Camille Camille
       
IMG_6610_Camille_PalauMusica_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_6612_Camille_PalauMusica_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_6620_Camille_PalauMusica_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_6625_Camille_PalauMusica_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
Camille Camille Camille Camille
       
IMG_6626_Camille_PalauMusica_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_6633_Camille_PalauMusica_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_6634_Camille_PalauMusica_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_6640_Camille_PalauMusica_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
Camille Camille Camille Camille
       
IMG_6641_Camille_PalauMusica_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_6642_Camille_PalauMusica_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_6646_Camille_PalauMusica_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_6647_Camille_PalauMusica_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
Camille Camille Camille Camille
       
IMG_6649_Camille_PalauMusica_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg IMG_6650_Camille_PalauMusica_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg IMG_6652_Camille_PalauMusica_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg  
Camille Camille Camille  


Creative Commons License

Fotos: Néstor Noci / Aquesta web i els seus continguts estàn sota una llicència de Creative Commons / Esta web y sus contenidos están bajo una licencia de Creative Commons / This website and its contents are under a Creative Commons License

 

www.bcnconcerts.com/sonar · www.bcnconcerts.com · myspace.com/bcnconcerts