SÓNAR 2012

Barcelona · 14-15-16 Jun 2012


Escull el dia i el format de la galeria de fotos / Choose the day and the photo gallery format / Escoje el día y el formato de la galería de fotos:

DIJOUS 14 · THURSDAY 14 · JUEVES 14

MOSTLY ROBOT · DAEDALUS ARCHIMEDES SHOW · THUNDERCAT · SIZARR · WHEN SAINTS GO MACHINE · TOTALLY ENORMOUS EXTINCT DINOSAURS · LAPALUX · ELTRON JOHN · FLYING LOTUS

Format: FLASH - HTML

Format: FLASH - HTML

Format: FLASH - HTML

 

DIJOUS 16 · THURSDAY 16 · JUEVES 16

Fes click a les miniatures per a veure la imatge a tamany complet. Per tornar a aquest index, apreta el botó 'Enrere' del teu navegador, o la tecla 'Retrocés' ( <--- ) del teu teclat / Haz click en las miniaturas para ver imagen a tamaño completo. Para volver a este índice, pulsa el botón 'Atrás' de tu navegador, o la tecla 'Retroceso' ( <-- ) de tu teclado / Click on the thumbnails to see images at full size. To return to this index, click 'Back' button of your browser, or press the 'Back' ( <-- ) key of your keyboard.

07.jpg IMG_7196_MostlyRobot_Sonar2012_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg IMG_7112c_MostlyRobot_Sonar2012_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg IMG_7208_MostlyRobot_Sonar2012_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
  MOSTLY ROBOT MOSTLY ROBOT MOSTLY ROBOT
       
IMG_7119_MostlyRobot_Sonar2012_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_7223_MostlyRobot_Sonar2012_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_7216_MostlyRobot_Sonar2012_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_7233_MostlyRobot_Sonar2012_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
MOSTLY ROBOT
MOSTLY ROBOT MOSTLY ROBOT MOSTLY ROBOT
       
IMG_7236_MostlyRobot_Sonar2012_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_7202_MostlyRobot_Sonar2012_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
04.jpg
IMG_4090_Daedalus_Sonar2012_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
MOSTLY ROBOT MOSTLY ROBOT   DAEDALUS ARCHIMEDES SHOW
       
IMG_4111_Daedalus_Sonar2012_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_3982_Daedalus_Sonar2012_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_4104_Daedalus_Sonar2012_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_4042_Daedalus_Sonar2012_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
DAEDALUS ARCHIMEDES SHOW DAEDALUS ARCHIMEDES SHOW DAEDALUS ARCHIMEDES SHOW DAEDALUS ARCHIMEDES SHOW
       
IMG_4137_Daedalus_Sonar2012_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_4136_Daedalus_Sonar2012_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg 05.jpg IMG_4175_Thundercat_Sonar2012_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
DAEDALUS ARCHIMEDES SHOW DAEDALUS ARCHIMEDES SHOW   THUNDERCAT
       
IMG_4152_Thundercat_Sonar2012_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_4163_Thundercat_Sonar2012_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_7082_Thundercat_Sonar2012_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_4144_Thundercat_Sonar2012_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
THUNDERCAT
THUNDERCAT THUNDERCAT THUNDERCAT
       
IMG_4182_Thundercat_Sonar2012_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg 03.jpg IMG_3888_Sizarr_Sonar2012_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg IMG_3894_Sizarr_Sonar2012_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
THUNDERCAT   SIZARR SIZARR
       
IMG_3882_Sizarr_Sonar2012_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_3906_Sizarr_Sonar2012_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_3895_Sizarr_Sonar2012_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_3898_Sizarr_Sonar2012_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
SIZARR SIZARR SIZARR SIZARR
       
08.jpg
IMG_7264_TotallyEnormousExtinctDinosaurs_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_7255_TotallyEnormousExtinctDinosaurs_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg IMG_7282_TotallyEnormousExtinctDinosaurs_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
  TOTALLY ENORMOUS EXTINCT DIN. TOTALLY ENORMOUS EXTINCT DIN. TOTALLY ENORMOUS EXTINCT DIN.
       
09.jpg IMG_7285_WhenSaintsGoMachine_Sonar2012_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg IMG_7307_WhenSaintsGoMachine_Sonar2012_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_7315_WhenSaintsGoMachine_Sonar2012_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
  WHEN SAINTS GO MACHINE WHEN SAINTS GO MACHINE WHEN SAINTS GO MACHINE
       
IMG_7299_WhenSaintsGoMachine_Sonar2012_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_7312_WhenSaintsGoMachine_Sonar2012_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
10.jpg IMG_7325_DJSpinnDJRashad_Sonar2012_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
WHEN SAINTS GO MACHINE WHEN SAINTS GO MACHINE   DJ SPINN & DJ RASHAD
       
01.jpg IMG_3850_Lapalux_Sonar2012_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg 02.jpg IMG_3859_Eltron John_Sonar2012_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
  LAPALUX   ELTRON JOHN
       
06.jpg IMG_7106c2_FlyingLotus_Sonar2012_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_7104_FlyingLotus_Sonar2012_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg  

FLYING LOTUS
FLYING LOTUS  


DIJOUS 14 · THURSDAY 14 · JUEVES 14

MOSTLY ROBOT · DAEDALUS ARCHIMEDES SHOW · THUNDERCAT · SIZARR · WHEN SAINTS GO MACHINE · TOTALLY ENORMOUS EXTINCT DINOSAURS · LAPALUX · ELTRON JOHN · FLYING LOTUS

Format: FLASH - HTML

Format: FLASH - HTML

Format: FLASH - HTML

 

Creative Commons License

Fotos: Néstor Noci / Aquesta web i els seus continguts estàn sota una llicència de Creative Commons / Esta web y sus contenidos están bajo una licencia de Creative Commons / This website and its contents are under a Creative Commons License

 

www.bcnconcerts.com/sonar · www.bcnconcerts.com · myspace.com/bcnconcerts