PRIMAVERA SOUND 2009

Forum · Barcelona · 28-29-30.05.2009


DIVENDRES 29 · FRIDAY 29 · VIERNES 29

VIVIAN GIRLS · SPIRITUALIZED · TOKIO SEX DESTRUCTION · ART BRUT · THROWING MUSES · THE MAE SHI · JARVIS COCKER · DAN DEACON ENSEMBLE · A CERTAIN RATIO · MAHJONGG

Format: FLASH 3D - HTML

Format: FLASH 3D - HTML

Format: FLASH 3D - HTML

 

DIVENDRES 29 · FRIDAY 29 · VIERNES 29

Fes click a les miniatures per a veure la imatge a tamany complet. Per tornar a aquest index, apreta el botó 'Enrere' del teu navegador, o la tecla 'Retrocés' ( <--- ) del teu teclat / Haz click en las miniaturas para ver imagen a tamaño completo. Para volver a este índice, pulsa el botón 'Atrás' de tu navegador, o la tecla 'Retroceso' ( <-- ) de tu teclado / Click on the thumbnails to see images at full size. To return to this index, click 'Back' button of your browser, or press the 'Back' ( <-- ) key of your keyboard.

IMG_1732_VIVIANGIRLS_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_1709_VIVIANGIRLS_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_1716b_VIVIANGIRLS_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_1697c_VIVIANGIRLS_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
VIVIAN GIRLS VIVIAN GIRLS VIVIAN GIRLS VIVIAN GIRLS
       
IMG_1749_VIVIANGIRLS_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_1736_VIVIANGIRLS_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_1721c_VIVIANGIRLS_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_1750_VIVIANGIRLS_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
VIVIAN GIRLS VIVIAN GIRLS VIVIAN GIRLS VIVIAN GIRLS
       
IMG_1743c_VIVIANGIRLS_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_1756_SPIRITUALIZED_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_1762c_SPIRITUALIZED_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_1760_SPIRITUALIZED_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
VIVIAN GIRLS SPIRITUALIZED SPIRITUALIZED SPIRITUALIZED
       
IMG_1771c_SPIRITUALIZED_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_1766c_SPIRITUALIZED_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_1774c_TOKIOSEXDESTRUCTION_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_1779_TOKIOSEXDESTRUCTION_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
SPIRITUALIZED SPIRITUALIZED TOKIO SEX DESTRUCTION TOKIO SEX DESTRUCTION
       
IMG_1777c_TOKIOSEXDESTRUCTION_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_1793c_TOKIOSEXDESTRUCTION_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_1809_TOKIOSEXDESTRUCTION_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_1803c_TOKIOSEXDESTRUCTION_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
TOKIO SEX DESTRUCTION TOKIO SEX DESTRUCTION TOKIO SEX DESTRUCTION TOKIO SEX DESTRUCTION
       
IMG_1782c_TOKIOSEXDESTRUCTION_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_1812_TOKIOSEXDESTRUCTION_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_1780_TOKIOSEXDESTRUCTION_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_1813c_TOKIOSEXDESTRUCTION_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
TOKIO SEX DESTRUCTION TOKIO SEX DESTRUCTION TOKIO SEX DESTRUCTION TOKIO SEX DESTRUCTION
       
IMG_1871c_ARTBRUT_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_1868b_ARTBRUT_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_1836c_ARTBRUT_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_1841b_ARTBRUT_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
ART BRUT ART BRUT ART BRUT ART BRUT
       
IMG_1843c_ARTBRUT_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_1844c_ARTBRUT_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_1848c_ARTBRUT_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_1833b_ARTBRUT_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
ART BRUT ART BRUT ART BRUT ART BRUT
       
IMG_1829c_ARTBRUT_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_1874b_ARTBRUT_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_1881c_ARTBRUT_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_1923c_THROWINGMUSES_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
ART BRUT ART BRUT ART BRUT THROWING MUSES
       
IMG_1899b_THROWINGMUSES_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_1918b_THROWINGMUSES_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_1903c_THROWINGMUSES_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_1926c_THROWINGMUSES_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
THROWING MUSES THROWING MUSES THROWING MUSES THROWING MUSES
       
IMG_1895c_THROWINGMUSES_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_1942_THEMAESHI_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_1943b_THEMAESHI_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_1945b_THEMAESHI_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
THROWING MUSES THE MAE SHI THE MAE SHI THE MAE SHI
       
IMG_1957_THEMAESHI_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_1970c_JARVISCOCKER_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_2010c_JARVISCOCKER_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_1968c_JARVISCOCKER_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
THE MAE SHI JARVIS COCKER JARVIS COCKER JARVIS COCKER
       
IMG_2009b2_JARVISCOCKER_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_2022c_JARVISCOCKER_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_2004c_JARVISCOCKER_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_1994b_JARVISCOCKER_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
JARVIS COCKER JARVIS COCKER JARVIS COCKER JARVIS COCKER
       
IMG_2023c_JARVISCOCKER_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_2000b_JARVISCOCKER_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_2046c_DANDEACONENSEMBLE_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_2078b_DANDEACONENSEMBLE_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
JARVIS COCKER JARVIS COCKER DAN DEACON ENSEMBLE DAN DEACON ENSEMBLE
       
IMG_2106c_DANDEACONENSEMBLE_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_2041c_DANDEACONENSEMBLE_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_2101b_DANDEACONENSEMBLE_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_2085b_DANDEACONENSEMBLE_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
DAN DEACON ENSEMBLE DAN DEACON ENSEMBLE DAN DEACON ENSEMBLE DAN DEACON ENSEMBLE
       
IMG_2074_DANDEACONENSEMBLE_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_2113c_DANDEACONENSEMBLE_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_2125_DANDEACONENSEMBLE_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_2129b_ACERTAINRATIO_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
DAN DEACON ENSEMBLE DAN DEACON ENSEMBLE DAN DEACON ENSEMBLE A CERTAIN RATIO
       
IMG_2133_ACERTAINRATIO_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_2135c_ACERTAINRATIO_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_2151c_MAHJONGG_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_2167c_MAHJONGG_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
A CERTAIN RATIO A CERTAIN RATIO MAHJONGG MAHJONGG
       
IMG_2152c_MAHJONGG_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_2165c_MAHJONGG_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg    
MAHJONGG MAHJONGG    
   

DIVENDRES 29 · FRIDAY 29 · VIERNES 29

VIVIAN GIRLS · SPIRITUALIZED · TOKIO SEX DESTRUCTION · ART BRUT · THROWING MUSES · THE MAE SHI · JARVIS COCKER · DAN DEACON ENSEMBLE · A CERTAIN RATIO · MAHJONGG

Format: FLASH 3D - HTML

Format: FLASH 3D - HTML

Format: FLASH 3D - HTML

 

Creative Commons License

Fotos: Néstor Noci / Aquesta web i els seus continguts estàn sota una llicència de Creative Commons / Esta web y sus contenidos están bajo una licencia de Creative Commons / This website and its contents are under a Creative Commons License

 

www.bcnconcerts.com/primaverasound · www.bcnconcerts.com · myspace.com/bcnconcerts