PRIMAVERA SOUND 2010

Forum · Barcelona · 27-28-29.05.2010


DIJOUS 27 · THURSDAY 27 · JUEVES 27

TORTOISE · PAVEMENT · PONY BRAVO · THE WAVE PICTURES · THE XX · FUCK BUTTONS · BROKEN SOCIAL SCENE · MODERAT · CIRCULATORY SYSTEM

Format: FLASH 3D - HTML

Format: FLASH 3D - HTML

Format: FLASH 3D - HTML

 

DIJOUS 27 · THURSDAY 27 · JUEVES 27

Fes click a les miniatures per a veure la imatge a tamany complet. Per tornar a aquest index, apreta el botó 'Enrere' del teu navegador, o la tecla 'Retrocés' ( <--- ) del teu teclat / Haz click en las miniaturas para ver imagen a tamaño completo. Para volver a este índice, pulsa el botón 'Atrás' de tu navegador, o la tecla 'Retroceso' ( <-- ) de tu teclado / Click on the thumbnails to see images at full size. To return to this index, click 'Back' button of your browser, or press the 'Back' ( <-- ) key of your keyboard.

tortoise.jpg
Tortoise_IMG_8653_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
Tortoise_IMG_8744_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
Tortoise_IMG_8703_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
       
Tortoise_IMG_8648c_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg Tortoise_IMG_8726_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg Tortoise_IMG_8741_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg Tortoise_IMG_8689_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
       
Tortoise_IMG_8738_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
Tortoise_IMG_8656_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
Tortoise_IMG_8676_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
Tortoise_IMG_8663_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
       
Tortoise_IMG_8725_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
Tortoise_IMG_8696_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
pavement.jpg
Pavement_IMG_8776_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
       
Pavement_IMG_8855_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
Pavement_IMG_8758_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
Pavement_IMG_8809_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
Pavement_IMG_8794_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
       
Pavement_IMG_8860_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
Pavement_IMG_8843_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
Pavement_IMG_8821_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
Pavement_IMG_8853_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
       
ponybravo.jpg
PonyBravo_IMG_8629_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
PonyBravo_IMG_8608_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
PonyBravo_IMG_8605_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
       
PonyBravo_IMG_8633_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
PonyBravo_IMG_8613_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
thewavepictures.jpg
TheWavePictures_aIMG_2398c_Foto_MaitePeris_www.bcnconcerts.com.jpg
       
thexx.jpg
TheXX_IMG_8579_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
TheXX_IMG_8534_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
TheXX_IMG_8556_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
       
TheXX_IMG_8572_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
TheXX_IMG_8590c_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
TheXX_IMG_8585_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
fuckbuttons.jpg
       
FuckButtons_IMG_8873_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
FuckButtons_IMG_8885_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg FuckButtons_IMG_8867_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg circulatorysystem.jpg
       
CirculatorySystem_IMG_8528_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg CirculatorySystem_IMG_8504_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg CirculatorySystem_IMG_8525_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
CirculatorySystem_IMG_8520_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
       
CirculatorySystem_IMG_8521_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
CirculatorySystem_IMG_8511_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
brokensocialscene.jpg
BrokenSocialScene_IMG_8751_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
 

 
moderat.jpg
Moderat_IMG_8897_Fotos_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg


 

DIJOUS 27 · THURSDAY 27 · JUEVES 27

TORTOISE · PAVEMENT · PONY BRAVO · THE WAVE PICTURES · THE XX · FUCK BUTTONS · BROKEN SOCIAL SCENE · MODERAT · CIRCULATORY SYSTEM

Format: FLASH 3D - HTML

Format: FLASH 3D - HTML

Format: FLASH 3D - HTML

 

Creative Commons License

Fotos: Néstor Noci / Aquesta web i els seus continguts estàn sota una llicència de Creative Commons / Esta web y sus contenidos están bajo una licencia de Creative Commons / This website and its contents are under a Creative Commons License

 

www.bcnconcerts.com/primaverasound · www.bcnconcerts.com · myspace.com/bcnconcerts