SÓNAR 2015

Barcelona · 18-19-20 Juny 2015

 

Sonar 2015 #2 · Friday by Day

Sonar 2015 #2 · Friday Night

Sónar 2015 #3 · Saturday

 

 

VEURE EDICIONS ANTERIORS / SEE PREVIOUS EDITIONS / VER EDICIONES ANTERIORES:

· · · 2015 · · · 2014 · · · 2012 · · · 2011 · · · 2010 · · · 2008 · · · 2007 · · · 2006 · · · 2005 · · · 2004 · · ·

 

 

 

Creative Commons License

Fotos: Néstor Noci / Aquesta web i els seus continguts estàn sota una llicència de Creative Commons / Esta web y sus contenidos están bajo una licencia de Creative Commons / This website and its contents are under a Creative Commons License

 

www.bcnconcerts.com/sonar · www.bcnconcerts.com · myspace.com/bcnconcerts