SUMMERCASE 2007

Barcelona
13+14.07.2007DIVENDRES 13 · VIERNES 13 · FRIDAY 13

BROMBHEADS JACKET · 1990s · THE MACCABEES · EDITORS · GUILLEMOTS · LILY ALLEN · PJ HARVEY · FLAMING LIPS · ARCADE FIRE · BLOC PARTY · LCD SOUNDSYSTEM

DISSABTE 14 · SABADO 14 · SATURDAY 14

 

DIVENDRES 13 · VIERNES 13 · FRIDAY 13


Fes click a les miniatures per a veure la imatge a tamany complet. Per tornar a aquest index, apreta el botó 'Enrere' del teu navegador, o la tecla 'Retrocés' ( <--- ) del teu teclat / Haz click en las miniaturas para ver imagen a tamaño completo. Para volver a este índice, pulsa el botón 'Atrás' de tu navegador, o la tecla 'Retroceso' ( <-- ) de tu teclado / Click on the thumbnails to see images at full size. To return to this index, click 'Back' button of your browser, or press the 'Back' ( <-- ) key of your keyboard.

IMG_7833_BromheadsJacket_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_7837_BromheadsJacket_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_7839_BromheadsJacket_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_7846_BromheadsJacket_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_7854_BromheadsJacket_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
BROMBHEADS JACKET BROMBHEADS JACKET BROMBHEADS JACKET BROMBHEADS JACKET BROMBHEADS JACKET
         
IMG_7870_1990s_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_7876_1990s_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_7881c_1990s_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_7885c_1990s_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_7897_Maccabees_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
1990s 1990s 1990s 1990s THE MACCABEES
         
IMG_7904_Maccabees_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_7909_Maccabees_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_7914_Maccabees_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_7921_Maccabees_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_7960c_Editors_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
THE MACCABEES THE MACCABEES THE MACCABEES THE MACCABEES EDITORS
         
IMG_7930c_Editors_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_7931c_Editors_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_7959c_Editors_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_7951c_Editors_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_7933c_Editors_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
EDITORS EDITORS EDITORS EDITORS EDITORS
         
IMG_7970c_Editors_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_7980_Guillemots_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_7990_Guillemots_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_8017_Guillemots_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg IMG_8025_Guillemots_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
EDITORS GUILLEMOTS GUILLEMOTS GUILLEMOTS GUILLEMOTS
         
IMG_8048_Guillemots_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_8051_Guillemots_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_8074c_LilyAllen_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_8080c_LilyAllen_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_8088c_LilyAllen_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
GUILLEMOTS GUILLEMOTS LILY ALLEN LILY ALLEN LILY ALLEN
         
IMG_8107c_LilyAllen_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_8116c_LilyAllen_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_8124c_LilyAllen_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_8128c_LilyAllen_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_8129_LilyAllen_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
LILY ALLEN LILY ALLEN LILY ALLEN LILY ALLEN LILY ALLEN
         
IMG_8154c_PJHarvey_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_8155c_PJHarvey_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_8158c_PJHarvey_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_8165c_PJHarvey_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_8171c_PJHarvey_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
PJ HARVEY PJ HARVEY PJ HARVEY PJ HARVEY PJ HARVEY
         
IMG_8190c2_PJHarvey_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_8196c_PJHarvey_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_8245c_PJHarvey_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_8259c_PJHarvey_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_8282c_FlamingLips_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
PJ HARVEY PJ HARVEY PJ HARVEY PJ HARVEY THE FLAMING LIPS
         
IMG_8277c_FlamingLips_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_8306c_FlamingLips_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_8315_FlamingLips_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_8324_FlamingLips_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_8328c_FlamingLips_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
THE FLAMING LIPS THE FLAMING LIPS THE FLAMING LIPS THE FLAMING LIPS THE FLAMING LIPS
         
IMG_8359_FlamingLips_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_8366c_FlamingLips_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_8373c_FlamingLips_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_8379_FlamingLips_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_8389_FlamingLips_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
THE FLAMING LIPS THE FLAMING LIPS THE FLAMING LIPS THE FLAMING LIPS THE FLAMING LIPS
         
IMG_8398_FlamingLips_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_8404_FlamingLips_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_8405_FlamingLips_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_8425_FlamingLips_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_7217c_ArcadeFire_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
THE FLAMING LIPS THE FLAMING LIPS THE FLAMING LIPS THE FLAMING LIPS ARCADE FIRE
         
IMG_8444_ArcadeFire_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_7235c_ArcadeFire_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_7220c_ArcadeFire_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_7252c_ArcadeFire_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg IMG_8450_ArcadeFire_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
ARCADE FIRE ARCADE FIRE ARCADE FIRE ARCADE FIRE ARCADE FIRE
         
IMG_7251c_ArcadeFire_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg IMG_7247c_ArcadeFire_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_7243c_ArcadeFire_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_7253c_ArcadeFire_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_7255c_ArcadeFire_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
ARCADE FIRE ARCADE FIRE ARCADE FIRE ARCADE FIRE ARCADE FIRE
         
IMG_7259c_BlocParty_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_8555c_BlocParty_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_7287c_BlocParty_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_8553c_BlocParty_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_8567c_BlocParty_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
BLOC PARTY BLOC PARTY BLOC PARTY BLOC PARTY BLOC PARTY
         
IMG_8548c_BlocParty_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_7271c_BlocParty_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_8540c_BlocParty_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_8570c_BlocParty_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_7278c_BlocParty_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
BLOC PARTY BLOC PARTY BLOC PARTY BLOC PARTY BLOC PARTY
         
IMG_7297c_LCDSoundsystem_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_7303c_LCDSoundsystem_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_7325c_LCDSoundsystem_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_7335c_LCDSoundsystem_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_7344c_LCDSoundsystem_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
LCD SOUNDSYSTEM LCD SOUNDSYSTEM LCD SOUNDSYSTEM LCD SOUNDSYSTEM LCD SOUNDSYSTEM

>> DIVENDRES 13 · VIERNES 13 · FRIDAY 13


>> DISSABTE 14 · SABADO 14 · SATURDAY 14

 

>> RECORDES? / RECUERDAS? / REMEMBER? >> SUMMERCASE 2006

 

 

Creative Commons License

Fotos: Néstor Noci / Aquesta web i els seus continguts estàn sota una llicència de Creative Commons / Esta web y sus contenidos están bajo una licencia de Creative Commons / This website and its contents are under a Creative Commons License

 

www.bcnconcerts.com/summercase/2007 · www.bcnconcerts.com · myspace.com/bcnconcerts