SUMMERCASE 2007

Barcelona
13+14.07.2007DIVENDRES 13 · VIERNES 13 · FRIDAY 13

DISSABTE 14 · SABADO 14 · SATURDAY 14

JAMES · DJ SHADOW · JARVIS COCKER · THE JESUS AND MARY CHAIN · AIR · RATATAT · !!! · THE CHEMICAL BROTHERS

 

DISSABTE 14 · SABADO 14 · SATURDAY 14


Fes click a les miniatures per a veure la imatge a tamany complet. Per tornar a aquest index, apreta el botó 'Enrere' del teu navegador, o la tecla 'Retrocés' ( <--- ) del teu teclat / Haz click en las miniaturas para ver imagen a tamaño completo. Para volver a este índice, pulsa el botón 'Atrás' de tu navegador, o la tecla 'Retroceso' ( <-- ) de tu teclado / Click on the thumbnails to see images at full size. To return to this index, click 'Back' button of your browser, or press the 'Back' ( <-- ) key of your keyboard.

IMG_7371c_James_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_7376c_James_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_7405c_James_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_7396c_James_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_8588c_James_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
JAMES JAMES JAMES JAMES JAMES
         
IMG_8605c_James_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_8575c_James_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_8579c2_James_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_7417c_James_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_7412c_James_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
JAMES JAMES JAMES JAMES JAMES
         
IMG_8665c_DJShadow_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_7425c_DJShadow_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_8621c_DJShadow_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_8651c_DJShadow_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_7436c_DJShadow_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
DJ SHADOW DJ SHADOW DJ SHADOW DJ SHADOW DJ SHADOW
         
IMG_8688c_JarvisCocker_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_8710c_JarvisCocker_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_7444c_JarvisCocker_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_8702c_JarvisCocker_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_7455c2_JarvisCocker_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
JARVIS COCKER JARVIS COCKER JARVIS COCKER JARVIS COCKER JARVIS COCKER
         
IMG_7459c_JarvisCocker_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_8701c_JarvisCocker_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_7469c_JesusAndMaryChain_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_7473c_JesusAndMaryChain_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_8753c_JesusAndMaryChain_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
JARVIS COCKER JARVIS COCKER JESUS AND MARY CHAIN JESUS AND MARY CHAIN JESUS AND MARY CHAIN
         
IMG_7498c_JesusAndMaryChain_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_7496c_JesusAndMaryChain_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_8754c_JesusAndMaryChain_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_8725c_JesusAndMaryChain_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_7503c_JesusAndMaryChain_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
JESUS AND MARY CHAIN JESUS AND MARY CHAIN JESUS AND MARY CHAIN JESUS AND MARY CHAIN JESUS AND MARY CHAIN
         
IMG_7507c_JesusAndMaryChain_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_7516c_JesusAndMaryChain_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_7528c_Air_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_7536c_Air_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_8768c_Air_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
JESUS AND MARY CHAIN JESUS AND MARY CHAIN AIR AIR AIR
         
IMG_7573c_Air_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_7539c_Air_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_7577c_Air_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_8788c_Air_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_7579c_Air_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
AIR AIR AIR AIR AIR
         
IMG_7590c_Ratatat_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_8804c_Ratatat_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_8793c_Ratatat_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_8808c_Ratatat_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_7595c_Ratatat_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
RATATAT RATATAT RATATAT RATATAT RATATAT
         
IMG_7600c_Ratatat_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_7610c2_!!!_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_7643c_!!!_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_7615c_!!!_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_7626c_!!!_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
RATATAT !!! !!! !!! !!!
         
IMG_7633c_!!!_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_7672c_!!!_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_7652c_!!!_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_7681c_!!!_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_7648c_!!!_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
!!! !!! !!! !!! !!!
         
IMG_8885c_ChemicalBrothers_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_7725c_ChemicalBrothers_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_7706c_ChemicalBrothers_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_7732c_ChemicalBrothers_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
IMG_7694c_ChemicalBrothers_NestorNoci_www.bcnconcerts.com.jpg
CHEMICAL BROTHERS CHEMICAL BROTHERS CHEMICAL BROTHERS CHEMICAL BROTHERS CHEMICAL BROTHERS

>> DIVENDRES 13 · VIERNES 13 · FRIDAY 13


>> DISSABTE 14 · SABADO 14 · SATURDAY 14

 

>> RECORDES? / RECUERDAS? / REMEMBER? >> SUMMERCASE 2006 FOTOS

 

Creative Commons License

Fotos: Néstor Noci / Aquesta web i els seus continguts estàn sota una llicència de Creative Commons / Esta web y sus contenidos están bajo una licencia de Creative Commons / This website and its contents are under a Creative Commons License

 

www.bcnconcerts.com/summercase/2007 · www.bcnconcerts.com · myspace.com/bcnconcerts